Event För Utveckling

Event För Utveckling (EFORU) är en ideell förening som har till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

EFORU bedömer att ungdomar och unga vuxna, i brist på bland annat förebilder, nätverk, mentorer, verktyg, ofta dras in i kriminalitet i allt för tidig ålder. Det handlar framförallt om unga män och kvinnor i åldern 16-30 år.  Föreningen har således till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera event i samarbete med olika organisationer som jobbar för att driva ungdomarnas utveckling framåt. Detta genom en plattform som möjliggör möten mellan dessa grupper.

 

Vår vision

 

 Vi vill att ungdomsarbetslösheten ska minska

 

Att staden ska ligga i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet och antidiskrimineringsområdet.

 

Att invånarna ska känna sig trygga i staden, samt att ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till meningsfull fritid, där unga män och kvinnor deltar i fritidsverksamheterna på lika villkor.

 

Att genom tidigare beprövade evenemang, kringgående aktiviteter och samarbeten, underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

 

 

 

Vägen till F5WC 2018 Shanghai

 

För 2018 års planering har föreningen valt att driva ett event för ungdomar och unga vuxna i samband med sommarens fotbolls VM.

 

Föreningen kommer att i uppdrag av Malmö Stad, gatukontoret, att genomföra aktiviteter riktade till barn och unga i Folkets Park under datumen 16/6-22/6 med uppehåll den 18/6.

 

Satsningen är en del av Folkets Parks VM satsning, Sommarlovsfotboll i Folkets Park, arrangemanget kallas under perioden ovan för Vägen till F5WC 2018 Shanghai.

 

Registrera Lag

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Registrera Enskilt

Spelare 2:

Spelare 3:

Spelare 4:

Spelare 5:

Spelare 6:

Spelare 7:

Laglista:

Eforu 2018

 

Event För Utveckling (EFORU) är en ideell förening som har till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

EFORU bedömer att ungdomar och unga vuxna, i brist på bland annat förebilder, nätverk, mentorer, verktyg, ofta dras in i kriminalitet i allt för tidig ålder. Det handlar framförallt om unga män och kvinnor i åldern 16-30 år.  Föreningen har således till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera event i samarbete med olika organisationer som jobbar för att driva ungdomarnas utveckling framåt. Detta genom en plattform som möjliggör möten mellan dessa grupper.

 

Vår vision

 

Vi vill att ungdomsarbetslösheten ska minska

 

Att staden ska ligga i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet och antidiskrimineringsområdet.

 

Att invånarna ska känna sig trygga i staden, samt att ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till meningsfull fritid, där unga män och kvinnor deltar i fritidsverksamheterna på lika villkor.

 

Att genom tidigare beprövade evenemang, kringgående aktiviteter och samarbeten, underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

Event För Utveckling

Vägen till F5WC 2018 Shanghai

 

För 2018 års planering har föreningen valt att driva ett event för ungdomar och unga vuxna i samband med sommarens fotbolls VM.

 

Föreningen kommer att i uppdrag av Malmö Stad, gatukontoret, att genomföra aktiviteter riktade till barn och unga i Folkets Park under datumen 16/6-22/6 med uppehåll den 18/6.

 

Satsningen är en del av Folkets Parks VM satsning, Sommarlovsfotboll i Folkets Park, arrangemanget kallas under perioden ovan för Vägen till F5WC 2018 Shanghai.

 

Registrera Lag

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Registrera Enskilt

Spelare 2:

Spelare 3:

Spelare 4:

Spelare 5:

Spelare 6:

Spelare 7:

Laglista:

Eforu 2018

 

Event För Utveckling

Event För Utveckling (EFORU) är en ideell förening som har till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

EFORU bedömer att ungdomar och unga vuxna, i brist på bland annat förebilder, nätverk, mentorer, verktyg, ofta dras in i kriminalitet i allt för tidig ålder. Det handlar framförallt om unga män och kvinnor i åldern 16-30 år.  Föreningen har således till ändamål att underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera event i samarbete med olika organisationer som jobbar för att driva ungdomarnas utveckling framåt. Detta genom en plattform som möjliggör möten mellan dessa grupper.

 

Vår vision

Vi vill att ungdomsarbetslösheten ska minska.

 

Att staden ska ligga i framkant när det gäller jämställdhetsarbetet och antidiskrimineringsområdet.

 

Att invånarna ska känna sig trygga i staden, samt att ungdomar och unga vuxna ska ha tillgång till meningsfull fritid, där unga män och kvinnor deltar i fritidsverksamheterna på lika villkor.

 

Att genom tidigare beprövade evenemang, kringgående aktiviteter och samarbeten, underlätta ungas etablering i föreningsliv, arbetsliv och deltagande i utbildning.

 

Vägen till F5WC

2018 Shanghai

 

För 2018 års planering har föreningen valt att driva ett event för ungdomar och unga vuxna i samband med sommarens fotbolls VM.

 

Föreningen kommer att i uppdrag av Malmö Stad, gatukontoret, att genomföra aktiviteter riktade till barn och unga i Folkets Park under datumen 16/6-22/6 med uppehåll den 18/6.

 

Satsningen är en del av Folkets Parks VM satsning, Sommarlovsfotboll i Folkets Park, arrangemanget kallas under perioden ovan för Vägen till F5WC 2018 Shanghai.

 

Registrera Lag

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Obligatoriskt

Spelare 2:

Spelare 3:

Spelare 3:

Spelare 4:

Spelare 5:

Spelare 6:

Spelare 7:

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Registrera Enskilt

Laglista:

Eforu 2018